Nationaal Fonds Kinderhulp, voor een beetje geluk

    Kinderhulp helpt kinderen met minder kansen

    Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien bijna 400.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door zwemles mogelijk te maken!